ESERLER


A.    Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler :

A1. ÜNVER H.M., AYDEMIR M.T., CELİK V., 'Control Freaks!' (Power and Frequency Control in a 60 kW Induction Steel Heating Furnaces through PLC), Power Engineer, June/July 2005, p.36-39 DOWNLOAD

A2. ERGUZEN A, EREL S, UZUN I, BILGE H.S., UNVER H.M., 'KUZEM LMS: A new learning management system for online education', Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies, 2012 Volume (issue) 4(4): 1865-1878 DOWNLOAD

A3. UNVER H.M., 'A new induction water heating system design for domestic heating', Energy Education Science and Technology Part A: Energy Science and Research, 2012 Volume (issues) 29(2): 1133-1138  DOWNLOAD

A4. UNVER, U., UNVER, H.M., "Tünel Tipi İndüksiyon Fırını İndüktörlerinde Isıtılacak Parça Çapının Değişimine Bağlı Olarak Sistem Veriminin Analizi / Analysis of System Efficiency According to Variation of Diameter of Heated Material in Tunnel Type Induction Furnace Coils (In Turkish)" Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, DOI: 10.17341/gummfd.406788, Jan 2018, Vol.33, Issue.1, Page: 155-165, ISSN. 1300-1884

A5. UNVER, H.M., UNVER, U., KELESOGLU, "A.  Introduction of a Novel Design Approach for Tunnel Type Induction Furnace Coil for Aluminium Billet Heating", Arabian Journal for Science and Engineering. (2017) DOI: 10.1007/s13369-017-2743-4

A6. UNVER, U., YUKSEL, A., KELESOGLU, A., YUKSEL, F., UNVER, H.M., "Analysis of Effect of Construction Parameters on Energetic and Exergetic Efficiency of Induction Air Heaters", International Journal of Exergy (2018), Vol.25, Issue.2, Page: 168-186 DOI:10.1504/IJEX2018.10010745

A7. UNVER, U., YUKSEL, A., KELESOGLU, A., YUKSEL, F., UNVER, H.M.,"Analysis of a Novel High Perfomance Induction Heater", Thermal Science, Jan 2018, Special Issue, 18-18B.    Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :

B1. UNVER H. M., 'Isıl İşlem Atölyelerinin Otomasyonu için PLC Kontrollü İndüksiyon Ocağı Tasarımı', 3. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu, Gazi Üniversitesi, Ankara, 18-20 Ağustos 2003, p.416-424   DOWNLOAD

B2. UNVER H. M., AYDEMIR M. T. 'A Simple Induction Heating Design for the Steel Molds of Aluminum Extrusion Presses', 2nd International Conference on Technical and Physical Problems in Power Engineering, Azarbaijan University of Tarbiat Moallem, Azerbaijan National Academy of Sciences, Faculty of Engineering and Architecture, Gazi University, Tabriz, 6-8 September 2004, p.57-60  DOWNLOAD

B3. UNVER H. M., YAYLI H., CEYLAN H., 'Taşra Meslek Yüksekokullarının Sorunları ve Çözüm Önerileri', 1. Uluslararası 5. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Selçuk Üniversitesi, Konya, 27-29 Mayıs 2009, s.754-755   DOWNLOAD

B4. UNVER U, UNVER H. M., 'Comparision of Natural Gas Fired and Induction Heating Furnaces', Proceedings of the Sixth International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-6), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize, Türkiye, 1-4 July 2013, s. 852-858   DOWNLOAD

B5. UNVER H.M., KARABULUT B. 'Keyboard Design Approach Based on Word Analysis for the Right-Handed", THEIRES International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), Amsterdam, Netherland, 25th December 2015, p.5-9

B6. KOKVER Y., BARISCI N, UNVER H.M., CIFTCI A.,'Data Mining Classification on Hypertension Database', THEIRES International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS), Amsterdam, Netherland, 25th December 2015, p.15-17


C.    Kitap Bölümleri

C1. Unver U., UNVER H. M., 'Comparison of Natural Gas Fired and Induction Heating Furnaces', Progress in Exergy, Energy, and the Environment, Part VI, pp 1009-1016, 2014 DOI 10.1007/978-3-319-04681-5_96 Print ISBN 978-3-319-04680-8, Online ISBN 978-3-319-04681-5, Springer International Publishing Switzerland


D.    Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanmış Makaleler :

D1. ÜNVER H. M., 'Paralel Rezonans Devrelerinde Basit ve Güvenilir Rezonans Frekansı Belirlemede Yeni Bir Yaklaşım, Kırıkkale University Faculty of Engineering, International Journal of Engineering Research and Development, Vol 2, Issue:1, Jan 2010, Page: 6-12  

D2. BİRGÖREN B., ÜNVER H. M., ÇELİK V., 'Mühendislik Eğitiminde İSG', Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, YIL:12, Sayı:55, Temmuz-Ağustos 2012, s.18-21

D3. KÖKVER Y., ÜNVER H.M., Retina Görüntülerinin Kan Damarlarının Segmentasyonu, Ortadoğu Tıp Dergisi, Cilt.9, Sayı.4, Sayfa.198-202, ISSN:1209-3630, DOI:10. 21601/ortadogudergisi.352987E.    Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

E1. ÜNVER H. M., 'Alçak Frekanslı İndüksiyon Fırınlarının Tasarımı', BİLKON 91, Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Konferansı, Ankara, Temmuz 1991, s.80-83   DOWNLOAD

E2. ÜNVER H. M., KOCAARSLAN İ., ÇELİK V., 'PLC ile 60 kW İndüksiyonlu Çelik Tav Fırınında Güç ve Frekans Kontrolü', TOK 2002, Otomatik Kontrol Milli Komitesi, Otomatik kontrol Ulusal Toplantısı, ODTÜ, Ankara, 9-12 Eylül 2002, s.237-244

E3. ERGÜZEN A., ÜNVER H.M., ÖZCAN A., KÖKVER Y., AYDOĞAN E. 'Message Module of Distance Learning System of Kırıkkale University', Akademik Bilişim '11, İnönü Üniversitesi, Malatya, 02-04 Şubat 2011, Bildiri No:122


F.    Diğer Yayınlar :

F1. ÜNVER H. M., 'Bilgisayar Destekli Ölçme Sistemleri', Metal - Makine Dergisi, sayı 70, s.8-12, Eylül 1995   DOWNLOAD

F2. ÜNVER H. M., 'İndüksiyon Fırınlarının Tanımlanması, Verimli Kullanımı, Karşılaştırılması', Metal - Makine Dergisi, sayı 82, s.36-45, Eylül 1996   DOWNLOAD

F3. ÜNVER H. M., 'İndüksiyon Fırını Nedir?', Enerji, Elektrik, Elektronik 3E Dergisi, sayı 33, s.62-68, Şubat 1997   DOWNLOAD

F4. ÜNVER H. M., 'İndüksiyon Fırınlarının Analizi', Enerji, Elektrik, Elektronik 3E Dergisi, sayı 34, s.64-69, Mart 1997   DOWNLOAD

F5. ÜNVER H. M., 'Cr-Ni Mutfak Kapları İmalatında İndüksiyon Fırını Kullanımı', Metal Dünyası Malzeme Metalürji Otomasyon ve Üretim Teknolojisi Dergisi, Sayı:82, Mart 2000,s.44-47   DOWNLOAD
F6. ÜNVER H. M.,  'Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Dağıtımında Bir Merkez: Kırıkkale', İç Anadolu Enerji Forumu (Kastamonu-Çankırı-Kırıkkale alt forumu), Elektrik Mühendisleri Odası, Kastamonu, 12-13 Mayıs 2007  DOWNLOAD

F7. ÜNVER H. M., 'Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve İndüksiyon Fırınlarının Değerlendirilmesi', Yerel Enerji Forumları, Elektrik Mühendisleri Odası, Kırşehir, 29 Ocak 2009   DOWNLOAD

F8. BİRGÖREN B., ÜNVER H. M., ÇELİK V., 'Mühendislik Eğitiminde İSG', Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İSG İş Sağlığı ve Güvenliği Dergisi, YIL:12, Sayı:55, Temmuz-Ağustos 2012, s.18-21