TEZLER


Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

1-. BAL H. Y., 'Üçüncü Harmoniğin Kullanıldığı Yüksek Frekanslı Bir İndüksiyon Fırını Tasarımı', Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2.Tez Danışmanı), Eylül 2006, Ankara

2-. ÖKLÜ A., 'Yeşil Bilgi Teknolojisi Özel Bulut ve Karma Bir Sanallaştırma Uygulaması: Orman Genel Müdürlüğü', Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2013, Kırıkkale

3-. SEYYAR Y. E., 'Siteden Siteye Sanal Özel Ağ ve DinamikÇok Noktalı Sanal Özel Ağ Karşılaştırmalı İncelenmesi', Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2013, Kırıkkale

4-. TAŞKIRDI Ö., 'Bulanık Mantık İle Sınavlara Hazırlık için Performans Artırma Yazılımı', Kırıkkale Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Eylül 2013, Kırıkkale


Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlilik Çalışmaları :

1-. GÜNDOĞAN K., 'İndüksiyonla Isıtılan Metallerin Isıl Modellemesi ve Bilgisayar Simülasyonu Kullanarak İndüktör Tasarım Algoritmasının Geliştirilmesi', Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2.Tez Danışmanı), Temmuz 2011, Kırıkkale

2-. ERGÜZEN A., ' Kullanıcı Etkileşimli Öğretim Yönetim Sistemi', Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (2.Tez Danışmanı), Temmuz 2012, Kırıkkale