AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ


Derece                 Bölüm/Program                      Üniversite                                  Yıl
Lisans                  Elektrik-Elektronik Müh.          Karadeniz Teknik Üniversitesi             1991
Lisans                  İşletme                                 Anadolu Üniversitesi                         2009
Yüksek Lisans       Makine Müh.                          Kırıkkale Üniversitesi                         1996
Doktora                Makine Müh.                         Kırıkkale Üniversitesi                         2004


Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı  :
Zaman Domeninde Parametre Kestirimi ve Elektromekanik Sistemlere Uygulanması
Danışman         : Prof. Dr. A. Oğuz SOYSAL (İ.Ü)


Doktora Tez Başlığı ve Danışmanları :
İndüksiyonlu Çelik Tav Fırınlarında Güç Ünitelerinin PLC ile Denetimi
Danışman             : Prof. Dr. Veli ÇELİK (K.Ü.),
Ortak Danışman    : Y.Doç. Dr. M. Timur AYDEMİR (G.Ü.)